آمار فروش گوشی های هوشمند در سه ماهه اول ۲۰۱۶

Readable article with آمار فروش گوشی های هوشمند در سه ماهه اول ۲۰۱۶ Title Obtained from مجله اینترنتی بیست ستون Website.
آمار فروش گوشی های هوشمند در سه ماهه اول سال 2016 منتشر شده و نشان می دهد سامسونگ و اندروید در صدر جداول فروش جهان هستند.