مهمترین علائم "سنگ کلیه"

Readable article with مهمترین علائم "سنگ کلیه" Title Obtained from مجله اینترنتی بیست ستون Website.
کلیه جزو مهم‌ترین اندام‌های بدن است که تمام مایعات غیرضروری بدن را خارج می‌کند. در ادرار هرگونه ماده‌ای غیرمفید می‌تواند وجود داشته باشد.