پذیرش سفارشات بازطراحی لوگو،تبدیل لوگو به وکتور و اجرای اتود

Readable article with پذیرش سفارشات بازطراحی لوگو،تبدیل لوگو به وکتور و اجرای اتود Title Obtained from انجمن فروشگاه های اینترنتی ایران Website.
سلام * بازطراحی لوگو>* منظور از بازطراحی لوگو رفع ایرادات لوگو و به روز رسانی المان ها و بهینه سازی فرم آن می باشد.شاید لوگو فعلی آنطور که باید...