مرگ دو نوجوان در سیستان و بلوچستان بر اثر گرمای زیاد

Readable article with مرگ دو نوجوان در سیستان و بلوچستان بر اثر گرمای زیاد Title Obtained from radiofarda Website.
رسانه‌ها در ایران از مرگ دو نوجوان ۱۳ ساله در استان سیستان و بلوچستان بر اثر «گرمای زیاد و تشنگی» خبر دادند.

Last News