«دو نفر در ارتباط» با سازمان مجاهدین خلق در کرج دستگیر شدند

Readable article with «دو نفر در ارتباط» با سازمان مجاهدین خلق در کرج دستگیر شدند Title Obtained from radiofarda Website.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز روز دوشنبه ۲۹ خرداد از دستگیری دو  نفر در کرج  در ارتباط  با سازمان مجاهدین خلق خبر داده است.

Last News