احضار کاردار سوئیس در تهران برای اعتراض به مواضع اخیر وزیر خارجه آمریکا

Readable article with احضار کاردار سوئیس در تهران برای اعتراض به مواضع اخیر وزیر خارجه آمریکا Title Obtained from radiofarda Website.
وزارت خارجه ایران اعلام کرد که کاردار سوئیس در تهران را به عنوان حافظ منافع آمریکا احضار و اعتراض «شدید» جمهوری اسلامی به سخنان وزیر خارجه ایالات متحده مبنی بر حمایت این کشور از گذار مسالمت‌آمیز در حکومت جمهوری اسلامی را به او ابلاغ کرده است.

Information

Last News