مشخصات موشک‌های ایران در حمله به داعش

Readable article with مشخصات موشک‌های ایران در حمله به داعش Title Obtained from بی بی سی فارسی Website.
به نظر می رسد که در حمله موشکی سپاه پاسداران به "مواضع داعش" در شرق سوریه مجموعا ۶ موشک ذوالفقار و قیام مورد استفاده قرار گرفته، هرچند تعداد هر یک از این موشک ها مشخص نیست.

Last News