آیا حملات موشکی سپاه به مواضع داعش در سوریه ادامه خواهد داشت؟

Readable article with آیا حملات موشکی سپاه به مواضع داعش در سوریه ادامه خواهد داشت؟ Title Obtained from بی بی سی فارسی Website.
سپاه پاسداران ایران می گوید حمله موشکی به مواضع داعش در دیرالزور، هم پاسخی به حملات هفدهم خرداد داعش به تهران است و هم هشداری به حامیان منطقه ای و فرا منطقه ای این گروه.

Last News