ایران ادعای دستگیری سه عضو سپاه از سوی عربستان را تکذیب کرد

Readable article with ایران ادعای دستگیری سه عضو سپاه از سوی عربستان را تکذیب کرد Title Obtained from بی بی سی فارسی Website.
وزارت کشور ایران اادعای دستگیری سه عضو سپاه از سوی عربستان را تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری‌های فرانسه و رویترز، دولت عربستان گفته شامگاه جمعه، سه عضو سپاه پاسداران ایران را در حالی بازداشت کرده که با یک قایق به سمت میدان نفتی مرجان، متعلق به عربستان در حرکت بوده‌اند.

Last News