احضار کاردار سوییس در تهران برای اعتراض به مواضع اخیر آمریکا

Readable article with احضار کاردار سوییس در تهران برای اعتراض به مواضع اخیر آمریکا Title Obtained from بی بی سی فارسی Website.
در واکنش به اظهارات اخیر وزیر امور خارجه آمریکا در مورد تغییر حکومت در ایران، وزارت امور خارجه ایران کاردار سوییس را به عنوان حافظ منافع ایالات متحده احضار کرد. ایران تاکید کرده که "دولت آمریکا مقابل این اظهارات دارای مسئولیت است و باید نسبت به آن پاسخگو باشد".

Information

Last News