یک نظرسنجی: دغدغه تنها دو درصد از طرفداران حزب نتانیاهو، ایران بوده است

Readable article with یک نظرسنجی: دغدغه تنها دو درصد از طرفداران حزب نتانیاهو، ایران بوده است Title Obtained from radiofarda Website.
نظرسنجی‌های داخلی حزب حاکم لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، نشان داده که تنها کمی بیش از دو درصد از طرفداران این حزب موضوع ایران را مهم‌ترین مسئله برای رسیدگی از سوی دولت این کشور تلقی می کنند.

Last News