در اسناد جدید چه چیز درباره آیت‌الله کاشانی فاش شده است؟

Readable article with در اسناد جدید چه چیز درباره آیت‌الله کاشانی فاش شده است؟ Title Obtained from radiofarda Website.
در پی انتشار اسنادی جدید از سوی وزارت خارجه آمریکا درباره رویدادهای سال ۱۳۳۲، مساله نقش آیت‌الله کاشانی در سقوط دولت محمد مصدق به موضوعی داغ در شبکه‌های اجتماعی تبدیل شد.

Last News