ایران از کشته شدن سرکرده گروه مسلح انصار الفرقان در چابهار خبر داد

Readable article with ایران از کشته شدن سرکرده گروه مسلح انصار الفرقان در چابهار خبر داد Title Obtained from صدای آمریکا Website.
یک مقام دولتی در ایران از کشته شدن رئیس یک گروه تروریستی و معاونانش در درگیری با نیروهای سپاه پاسداران خبر داد.

Last News