عربستان از دستگیری سه عضو سپاه پاسداران خبر داد؛ ایران تکذیب کرد

Readable article with عربستان از دستگیری سه عضو سپاه پاسداران خبر داد؛ ایران تکذیب کرد Title Obtained from صدای آمریکا Website.
نیروی دریایی عربستان سعودی می گوید سه عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را بازداشت کرده است.

Last News