صادق لاریجانی: آنها که به دشمن چراغ سبز می‌فرستند محارب و مفسد فی‌الارض هستند

Readable article with صادق لاریجانی: آنها که به دشمن چراغ سبز می‌فرستند محارب و مفسد فی‌الارض هستند Title Obtained from radiofarda Website.
صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران، روز دوشنبه گفت که کسانی در داخل برای «دشمن» سیگنال می‌فرستند و افزود که برخی از این افراد «محارب» و برخی هم «مفسد فی‌الارض» هستند.

Last News