فردا؛ فرجام استیضاح وزیری که مسکن مهر را مزخرف می‌داند

Readable article with فردا؛ فرجام استیضاح وزیری که مسکن مهر را مزخرف می‌داند Title Obtained from مشرق نیوز Website.
فردا؛ روزی سرنوشت‌ساز برای وزیری پرحاشیه است و باید منتظر ماند تا دید نمایندگان ملت چه تصمیمی برای آخوندی می‌گیرند؛ استیضاح یا دادن فرصت مجدد به وی.

Last News

Last Posts