چرا سازمان تامین اجتماعی باید روی این فیلم سرمایه گذاری کند؟

Readable article with چرا سازمان تامین اجتماعی باید روی این فیلم سرمایه گذاری کند؟ Title Obtained from مشرق نیوز Website.
فیلم "آپاندیس" ساخته حسین نمازی و تهیه کنندگی مقصود جباری در جشنواره 35 فیلم فجر حضور نداشت حتی در بخش چشم انداز که اگر در این بخش حضور می یافت به آبرو ریزی‌ها و اجحاف های جشنواره اخیر ، یک مورد دیگر افزوده می شد.

Last News

Last Posts