منتظری:مدعیان آشتی ملی باید حساب خود را بررسی کنند

Readable article with منتظری:مدعیان آشتی ملی باید حساب خود را بررسی کنند Title Obtained from مشرق نیوز Website.
دادستان کل کشور گفت: مدعیان آشتی ملی باید حساب خود را بررسی کرده و ببینند چه عواملی سبب جدایی آنها از خط اصلی مردم شده است.

Last News