برنج و شکر دولتی به چه قیمتی در بازار عرضه شد؟

Readable article with برنج و شکر دولتی به چه قیمتی در بازار عرضه شد؟ Title Obtained from مشرق نیوز Website.
براساس مصوبات کارگروه تنظیم بازار، تا پایان فروردین ماه سال آینده برنج و شکر به میزان نامحدود در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و تعاونی‌های مصرف کشور توزیع خواهد شد.

Last News