جزئیات مهم ماموریت الحشد الشعبی در تلعفر

Readable article with جزئیات مهم ماموریت الحشد الشعبی در تلعفر Title Obtained from مشرق نیوز Website.
نیروی الحشد الشعبی عراق روز جمعه توانست دومین حمله بزرگ گروه تروریستی داعش به روستاهای جنوب غربی تلعفر را ناکام بگذارد.

Last News