مسئولیت آواربرداری بر عهده مدیریت بحران است نه آتش نشانی

Readable article with مسئولیت آواربرداری بر عهده مدیریت بحران است نه آتش نشانی Title Obtained from مشرق نیوز Website.
شهردار تهران در شورای شهر تهران با تاکید بر ضرورت تجهیز امکانات آتش‌نشانی تهران، مسئولیت آوار برداری را از وظایف مدیریت بحران اعلام کرد.

Last News