۲۱ سوال فنی از وزیر راه و شهرسازی!

Readable article with ۲۱ سوال فنی از وزیر راه و شهرسازی! Title Obtained from مشرق نیوز Website.
چرا برای سیستمی که هنوز عملکرد قابل قبولی در مسیر تهران – مشهد نداشته برای سایر محورهای راه آهن (بافق- بندرعباس) و (تهران- اهواز) با شرکت مهاران منعقد کرده‌اید؟

Last News