خواننده معروف در بیمارستان بستری شد

Readable article with خواننده معروف در بیمارستان بستری شد Title Obtained from مشرق نیوز Website.
امیر تاجیک خواننده موسیقی پاپ کشورمان به دلیل تشدید التهاب یک غده در قسمت چپ صورت در یکی از بیمارستان های تهران تحت عمل جراحی قرار گرفت.

Last News