عکس/ شدت گرفتن درگیری های مردم بحرین در هوای بارانی

Readable article with عکس/ شدت گرفتن درگیری های مردم بحرین در هوای بارانی Title Obtained from مشرق نیوز Website.
استمرار تظاهرات مردم و درگیری با نیروهای امنیتی آل خلیفه در مناطق مختلف بحرین در هوای بارانی را مشاهده می کنید.

Last News