عکس/ برف روبی فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد

Readable article with عکس/ برف روبی فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد Title Obtained from مشرق نیوز Website.
برف روبی فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد، بارش شدید برف و کاهش دید افقی در مشهد باعث ابطال 45 پرواز شد.

Information

Last News