ابراز ناامیدی مسکو از اظهارات مایک پنس درباره توافق مینسک

Readable article with ابراز ناامیدی مسکو از اظهارات مایک پنس درباره توافق مینسک Title Obtained from مشرق نیوز Website.
رئیس کمیته امور روابط خارجی مجلس اعلای روسیه از اظهارات معاون رئیس جمهوری آمریکا در کنفرانس مونیخ درباره توافق مینسک ابراز ناامیدی کرد.

Last News