ربیعی: به خوزستان می‌روم

Readable article with ربیعی: به خوزستان می‌روم Title Obtained from مشرق نیوز Website.
وزیر تعاون اظهار کرد: پس از پیشبرد برخی اقدامات در استان خوزستان برای حل مشکلات ریزگردها به این استان سفر کرده و سایر مسائل را آنجا دنبال می کنیم.

Last News