جایزه یک میلیارد تومانی برای اجرای حکم سلمان رشدی

Readable article with جایزه یک میلیارد تومانی برای اجرای حکم سلمان رشدی Title Obtained from مشرق نیوز Website.
شرکت ها و موسسات مردم نهاد برای زنده ماندن و پیگیری حکم تاریخی امام خمینی(ره) این جایزه را تعیین کردند.

Last News