ناتو حضور نظامی خود در دریای سیاه را افزایش می‌دهد

Readable article with ناتو حضور نظامی خود در دریای سیاه را افزایش می‌دهد Title Obtained from مشرق نیوز Website.
ناتو قصد دارد در منطقه دریای سیاه و به منظور مقابله با رویکردهای تهاجمی روسیه حضور گستره‌تر نظامی داشته باشد.

Last News