ادامه عملیات بازگشایی راه‌های فارس با استفاده از امکانات مهندسی سپاه

Readable article with ادامه عملیات بازگشایی راه‌های فارس با استفاده از امکانات مهندسی سپاه Title Obtained from مشرق نیوز Website.
معاون روابط عمومی سپاه فجر از ادامه عملیات بازگشایی راه‌های فارس با استفاده از امکانات مهندسی سپاه خبر داد و گفت: نیرهای بسیج علاوه‌بر حضور در فرآیند امدادرسانی، در انتقال و اسکان آسیب‌دیدگان، توزیع اقلام غذایی و تامین امنیت مناطق آسیب‌دیده حضور فعال دارند.

Information

Last News