ترامپ: میراث دار انبوهی از آشفتگی ها هست

Readable article with ترامپ: میراث دار انبوهی از آشفتگی ها هست Title Obtained from مشرق نیوز Website.
رئیس جمهور آمریکا در پیامی توئیتری اعلام کرد: به رسانه های جمعی اعتماد نکنید. کاخ سفید به خوبی مشغول فعالیت هایش است.

Last News