حبس 5 ساعته مسافران داخل هواپیما

Readable article with حبس 5 ساعته مسافران داخل هواپیما Title Obtained from مشرق نیوز Website.
مسافران پرواز شرکت هواپیمایی ماهان به شماره ۱۰۳۴ مشهد-تهران ۵ ساعت است که در داخل این هواپیما بلاتکلیف مانده اند.

Last News