چین مهیای ارائه پیشنهاد میزبانی جام‌جهانی می‌شود

Readable article with چین مهیای ارائه پیشنهاد میزبانی جام‌جهانی می‌شود Title Obtained from مشرق نیوز Website.
یک سناتور چینی از برنامه‌ریزی و تلاش این کشور آسیایی جهت کسب میزبانی یکی از جام‌های جهانی ۲۰۳۰ یا ۲۰۳۴ میلادی خبر داده است.

Last News