علت معطل ماندن طرح هسته ای مجلس چیست؟

Readable article with علت معطل ماندن طرح هسته ای مجلس چیست؟ Title Obtained from مشرق نیوز Website.
عضو هیات رئیسه مجلس، درباره سرانجام طرح هسته ای نمایندگان برای مقابله با نقض برجام، به ملاحظات رئیس مجلس در این رابطه اشاره کرد و گفت: این طرح الان در موقعیتی است که قابل بررسی در صحن است.

Last News

Last Posts