کولیوند: طرح اصلاح قانون انتخابات به سال 96 نمی رسد

Readable article with کولیوند: طرح اصلاح قانون انتخابات به سال 96 نمی رسد Title Obtained from مشرق نیوز Website.
عضو هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت: شورای نگهبان به مصوبه مجلس شورای اسلامی درخصوص اصلاح قانون انتخابات شوراها ایراد گرفته است که فردا جزئیات آن منتشر خواهد شد.

Information

Last News

Last Posts