میشل عون، اسرائیل را به واکنشی مناسب تهدید کرد

Readable article with میشل عون، اسرائیل را به واکنشی مناسب تهدید کرد Title Obtained from مشرق نیوز Website.
رئیس‌جمهور لبنان درباره تلاش رژیم صهیونیستی برای ضربه زدن به حاکمیت کشورش هشدار داد.

Last News

Last Posts