عکس/ لاستیک آتش گرفته در دست فلسطینی معترض

Readable article with عکس/ لاستیک آتش گرفته در دست فلسطینی معترض Title Obtained from مشرق نیوز Website.
یک فلسطینی معترض به شهرک سازی های صهیونیستی در کرانه باختری در حال آتش زدن یک لاستیک خودرو

Last News

Last Posts