شروع فعالیت کسبه پلاسکو در مجتمع نور تهران

Readable article with شروع فعالیت کسبه پلاسکو در مجتمع نور تهران Title Obtained from مشرق نیوز Website.
رئیس اتاق اصناف ایران گفت: بنگاه‌های تجاری ما مشکلات زیادی دارند به طوری که باید اذعان داشت در شرایط فعلی ۴۰ درصد آنها از ایمنی لازم برخوردار نیستند.

Last News