دستورات ویژه رئیس‌جمهور درباره مشکلات استان خوزستان

Readable article with دستورات ویژه رئیس‌جمهور درباره مشکلات استان خوزستان Title Obtained from مشرق نیوز Website.
رئیس‌جمهور گفت: پدیده ریزگردها اقدامات گسترده فراسرزمینی می‌طلبد و برای مقابله با آن باید از سال‌ها پیش برنامه‌ریزی و اقدام می‌شد.

Last News