کشته شدن دو نظامی دیگر عربستان در جنوب این کشور

Readable article with کشته شدن دو نظامی دیگر عربستان در جنوب این کشور Title Obtained from مشرق نیوز Website.
دو سرباز دیگر عربستان به دست تک تیراندازان یمنی در مرز دو کشور کشته شدند.

Last News

Last Posts