متیس در اولین سفر خاورمیانه‌ای خود وارد امارات شد

Readable article with متیس در اولین سفر خاورمیانه‌ای خود وارد امارات شد Title Obtained from مشرق نیوز Website.
وزیر دفاع آمریکا در اولین سفرش به خاورمیانه، وارد ابوظبی پایتخت امارات شد.

Last News