ثبت نام اسقاط ۳۰ هزار خودرو شخصی فرسوده آغاز شد

Readable article with ثبت نام اسقاط ۳۰ هزار خودرو شخصی فرسوده آغاز شد Title Obtained from مشرق نیوز Website.
زمان ثبت نام برای این خودروهای فرسوده تا 30 روز ادامه می یابد اما در صورت تکمیل ظرفیت امکان ثبت نام برای خودروهای فرسوده بیشتر وجود ندارد.

Last News