۴ شطرنج‌باز راه‌یافته به مرحله یک‌چهارم نهایی مشخص شد

Readable article with ۴ شطرنج‌باز راه‌یافته به مرحله یک‌چهارم نهایی مشخص شد Title Obtained from مشرق نیوز Website.
رقابت‌های شطرنج قهرمانی بانوان جهان در تهران با صعود چهار بازیکن به مرحله یک چهارم نهایی پیگیری شد.

Last News