فیلمی که کامبیز دیرباز دوست ندارد درباره‌اش حرف بزند!

Readable article with فیلمی که کامبیز دیرباز دوست ندارد درباره‌اش حرف بزند! Title Obtained from پایگاه خبری تحلیلی فردا Website.
از «دوئل» تا «ماه گرفتگی»، از «در چشم باد» تا «پشت بام تهران»، کارنامه ای پربار برای یک بازیگر 41 ساله به نام کامبیز دیرباز.