ناسا به مهمترین پرسش بشریت پاسخ می‌دهد

Readable article with ناسا به مهمترین پرسش بشریت پاسخ می‌دهد Title Obtained from پایگاه خبری تحلیلی فردا Website.
سازمان فضایی آمریکا اعلام کرد که تا ۲۰ سال دیگر می‌تواند وجود یا عدم وجود زندگی در خارج از زمین را اعلام کند.