از نجات ۲۹ خانم باردار در برف و کولاک تا مفقود شدن چندین سرنشین خودرو در سیلاب

Readable article with از نجات ۲۹ خانم باردار در برف و کولاک تا مفقود شدن چندین سرنشین خودرو در سیلاب Title Obtained from پایگاه خبری تحلیلی فردا Website.
بر اثر بارش باران و برف در مناطق بسیاری از کشورمان، اوضاع بحرانی در آن به راه افتاده، که طی آن اخبار ناخوشایندی به گوش می رسد.