زلزله ۶.۳ ریشتری شمال آرژانتین را لرزاند

Readable article with زلزله ۶.۳ ریشتری شمال آرژانتین را لرزاند Title Obtained from پایگاه خبری تحلیلی فردا Website.
زلزله‌ای قدرتمند بخشهایی از مرز شمالی آرژانتین و شیلی را تکان داد.