انتقاد از سیاست‌های بچه‌گانه‌ای قاهره در قبال ایران

Readable article with انتقاد از سیاست‌های بچه‌گانه‌ای قاهره در قبال ایران Title Obtained from پایگاه خبری تحلیلی فردا Website.
روزنامه الوفد با انتقاد از سیاست خارجی مصر در قبال ایران و با بیان اینکه قاهره با رویکرد حفظ منافع ملی به موضوع رابطه با تهران نمی‌پردازد، نوشت: سال‌هاست که مصر سیاست‌های بچه‌گانه‌ای را در پیش گرفته و جا پای عربستان گذاشته است.