اولین گل ابراهیم‌اف که سوخت شد +عکس

Readable article with اولین گل ابراهیم‌اف که سوخت شد +عکس Title Obtained from پایگاه خبری تحلیلی فردا Website.
عزیز ابراهیم اف بازیکن ازبکستانی تیم ماشین سازی تبریز در نیمه اول گلی به ثمر رساند که مورد قبول داور قرار نگرفت.