عکس: ایده عجیب یک فروشگاه برای تست دستمال توالت

Readable article with عکس: ایده عجیب یک فروشگاه برای تست دستمال توالت Title Obtained from پایگاه خبری تحلیلی فردا Website.
یک فروشگاه آلمانی در سرویس بهداشتی خود امکان تست برندهای دستمال توالت عرضه شده در فروشگاه را فراهم نموده است.